מרפאות:
ירושלים, תל-אביב, אפרת ולונדון
מען למכתבים:
רח' יפו 216 –בנין שערי העיר, ירושלים

מוקד ארצי: 1-700-500-818
info@wisefeet.org

 
   
     
צלצל עכשיו: 1700-500-818